• Gorczański Portal Informacyjny
  • Niedziela, 1 października 2023
  • Imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana
Reklama
Informacje
Data: 3 czerwca 2023, Sobota / Ilość wyświetleń: 653

Sprawdź swoją wytrzymałość

UKS Romer organizuje I Otwarty Test Coopera z okazji 70-lecia nadania praw miejskich Rabce. Test Coopera odbędzie się na bieżni Stadionu Miejskiego w Rabce-Zdroju 24 czerwca 2023 w godzinach od 9.00 - 12.00. Test wykonywany będzie co 30 minut. Przewidziane są Puchary i drobne upominki w kategoriach: najlepsza kobieta, najlepszy mężczyzna, najstarszy uczestnik, najmłodszy uczestnik i najliczniejsza rodzina.

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem testu Coopera.

Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

REGULAMIN TESTU COOPERA

ORGANIZATOR

UKS ROMER RABKA – ZDRÓJ

CELE IMPREZY

Obchody 70-lecia nadania praw miejskich Rabce.
Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych aktywnego spędzania czasu wolnego.
Ocena wytrzymałości krążeniowo – oddechowej.

TERMIN I MIEJSCE

Test Coopera odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023 r. w godzinach 9.00 – 12.00.

Test wykonywany będzie co 30 minut czyli o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30.

Zawodnicy startować będą w grupach max. 30-osobowych.
Test Coopera odbędzie się na bieżni Stadionu Miejskiego w Rabce – Zdroju.
Test Coopera odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00, min. pół godziny przed startem. Wszystkie testowane osoby tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby weryfikacji wyników przeprowadzonego testu.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w teście jest otwarty dla wszystkich osób.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia przedkładają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w teście.
Wszystkie osoby biorące udział w teście, mają obowiązek podpisania oświadczenia o stanie zdrowia, umożliwiającym udział w teście.
Test musi być poprzedzony rozgrzewką!!!
Uczestnicy w ciągu 12 minut pokonują biegiem lub marszobiegiem jak najdłuższy dystans.
Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w Teście Coopera wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem testu Coopera.
Za dzieci i młodzież do 18 lat odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
Podczas testu, obowiązuje kulturalne zachowanie. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelakich środków odurzających.
Po zakończeniu testu, każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa udziału w Teście Coopera z uzyskanym przez siebie dystansem. Wynik będzie można odnieść do norm udostępnionych przez Organizatora w dniu imprezy.

NAGRODY

Organizator przewiduje następujące nagrody: Puchary dla:

- najlepszej kobiety

- najlepszego mężczyzny

- najmłodszego uczestnika

- najstarszego uczestnika

- najliczniejszej rodziny ( rozumianej jako rodzic-dzieci, rodzeństwo)

Podstawą otrzymania nagrody jest ukończenie testu.
W przypadku uzyskania tego samego wyniku bezwzględnego, decyduje lepszy wynik w kategorii wiekowej.
W przypadku takiej samej liczby osób w kategorii rodzina, w pierwszej kolejności decyduje suma wyników, w następnej najwyższy uzyskany wynik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przed rozpoczęciem zawodów.
Zapisy na test są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na portalach społecznościowych oraz innych mediach, w celach promocyjno – informacyjnych wydarzenia.
Uczestnicy akceptują publiczne podawanie wyników testu.
W sprawach nieuregulowanych zapisami regulaminu, Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w przedmiotowych kwestiach.
Reklama
Zobacz także

Premiera w "Rabciu" (zdjęcia)

Sobota, 30 września 2023 19:51

Nowe fotele w kinie Śnieżka

Piątek, 29 września 2023 16:52

Didigoliada 2023

Piątek, 29 września 2023 15:02
Reklama