• Gorczański Portal Informacyjny
  • Sobota, 30 września 2023
  • Imieniny: Honoriusza, Wery, Hieronima
Reklama
Informacje
Data: 16 czerwca 2023, Piątek / Ilość wyświetleń: 1036

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KS "Wierchy"

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego „ Wierchy” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku, w pierwszym terminie o godz. 17.00 w drugim terminie o 17.30 w sali Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 10 w Rabce-Zdroju.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad :

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór :
a. prezydium zebrania,
b. komisji mandatowo- skrutacyjnej,
c. komisji uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała.
7. Przedstawienie sprawozdań :
a.Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2019 -2023.
b.B. Sprawozdanie finansowe za lata 20219-2023.
c.C. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023.
8.Podjęcie uchwał :
a.Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2019 -2023.
b.Przyjęcie sprawozdania finansowego za lata 2019 -2023.
c.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019 -2023 – udzielenie absolutorium.
9. Wolne wnioski.
10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Przyjęcie uchwał i wniosków
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków
14. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków
15. Dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.


Zarząd Klubu Sportowego WIERCHY

Reklama
Zobacz także

Nowe fotele w kinie Śnieżka

Piątek, 29 września 2023 16:52

Didigoliada 2023

Piątek, 29 września 2023 15:02

Przebudowę szpitala czas zacząć (zdjęcia)

Piątek, 29 września 2023 10:45

Spektakle z regionalnym sznytem (zdjęcia)

Piątek, 29 września 2023 10:43

Problemy z telefonami w urzędzie

Czwartek, 28 września 2023 20:15
Reklama