• Gorczański Portal Informacyjny
  • Niedziela, 14 lipca 2024
  • Imieniny: Marcelina, Ulryka, Bonawentury
Reklama
Wiadomości
Data: 16 czerwca 2023, Piątek / Ilość wyświetleń: 1192

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KS "Wierchy"

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego „ Wierchy” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku, w pierwszym terminie o godz. 17.00 w drugim terminie o 17.30 w sali Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 10 w Rabce-Zdroju.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad :

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór :
a. prezydium zebrania,
b. komisji mandatowo- skrutacyjnej,
c. komisji uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała.
7. Przedstawienie sprawozdań :
a.Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2019 -2023.
b.B. Sprawozdanie finansowe za lata 20219-2023.
c.C. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023.
8.Podjęcie uchwał :
a.Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2019 -2023.
b.Przyjęcie sprawozdania finansowego za lata 2019 -2023.
c.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019 -2023 – udzielenie absolutorium.
9. Wolne wnioski.
10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Przyjęcie uchwał i wniosków
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków
14. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków
15. Dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.


Zarząd Klubu Sportowego WIERCHY

Reklama
Zobacz także

Inauguracja Galerii "Pod Aniołem" (zdjęcia)

Sobota, 13 lipca 2024 14:29

Ulica Zakopiańska otwarta (video)

Sobota, 13 lipca 2024 09:40

Sparing Wierchów

Sobota, 13 lipca 2024 09:31

Spacer Pamięci

Sobota, 13 lipca 2024 08:42

W sobotę otwarcie ulicy Zakopiańskiej!

Piątek, 12 lipca 2024 14:38
Reklama