• Gorczański Portal Informacyjny
  • Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
  • Imieniny: Leona, Kai, Heliodora
Reklama
Wiadomości
Data: 6 lutego 2024, Wtorek / Ilość wyświetleń: 961

Zebranie sprawozdawcze w OSP Chabówka (zdjęcia)

W niedzielę 4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Chabówka za rok 2023. Spotkanie podsumowujące miniony rok otworzył prezes Piotr Nowak. Przywitał wszystkich zebranych, na czele z gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Byli to m.in. Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder, Prezes ZOMG ZOSP RP- Jacek Klinowski, Wiceprezes ZOMG ZOSP RP Adam Twaróg, Kapelan OSP naszej Gminy i Proboszcz parafii w Chabówce- ks. Paweł Skowron, Sołtys Chabówki, pracownik Urzędu Miasta ds. obronności- Wioletta Wróbel.

Zebranie tradycyjnie rozpoczęło się minutą ciszy, poświęconą zmarłym strażakom. Następnie wybrano komisje mandatową, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Dh Grzegorz Pitek przedstawił podsumowanie roku 2023, odczytał również sprawozdanie z działalności bojowej w ubiegłym roku, a Skarbnik, dh Stanisław Kołodziej odczytał sprawozdanie finansowe.

Najważniejszym punktem zebrania było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. Zebrani strażacy jednogłośnie udzieli Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy 2023, dając mu mandat do sprawowania władzy przez kolejny rok.

Działalność bojowa w OSP Chabówka w 2023r.

Rok 2023 pod względem bojowym zaczął się w naszej OSP późno- dopiero w pierwszych dniach kwietnia byliśmy dysponowani do działań po raz pierwszy. Później również listopad nie przyniósł ani jednej akcji. Pomimo tego, łącznie do zdarzeń w skali roku byliśmy skutecznie zadysponowani 45 razy. Mówiąc skutecznie, mamy na myśli fakt, że nie wszystkie alarmy z SKKP uruchamiały nasz system powiadamiania, nie zawsze też dyżurni korzystali z alternatywnej metody. Na początku roku przenieśliśmy sprzęt do ratownictwa drogowego z Forda na DAF-a, przez co docelowo DAF stał się “pierwszym rzutem” do wszystkiego. Znajduje to potwierdzenie w 41 dyspozycjach dla naszego GBARt.

W roku 2023 14 dyspozycji dotyczyło pożaru, 30 to miejscowe zagrożenia oraz 2 dyspozycje do zagrożenia zdrowia niebędącego skutkiem miejscowego zagrożenia. 1 raz nasza jednostka z dyspozycji KP PSP Nowy Targ zabezpieczała imprezę o charakterze masowym. Dwukrotnie polecenie wyjazdu do działań zostało wycofane jeszcze w remizie, obydwie sytuacje dotyczyły pożarów opanowanych przez pierwsze przybyłe na miejsce zastępy. Część z akcji finalnie sklasyfikowano jako alarmy fałszywe. Wśród miejscowych zagrożeń byliśmy dysponowani do 5 zdarzeń drogowych, w tym 3 w których uczestniczyły motocykle. W lipcu oraz wrześniu zastępy z naszej OSP były dysponowane do usuwania skutków anomalii pogodowych, tj. powodzi błyskawicznej oraz silnego, kilkudziesięciosekundowego podmuchu wiatru, który wyrządził szereg szkód na terenie Rabki. Lipcowa powódź przyniosła 12 akcji w ciągu jednego popołudnia, a pracowaliśmy na terenie Rabki oraz Rokicin.

Uwagę zwraca duża ilość działań prowadzonych samodzielnie, lub razem z drugim, niepełnym zastępem JRG- w obsadzie głównie dwuosobowej, rzadziej trzyosobowej, podczas gdy pozostałe siły JRG Rabka były zaangażowane w równoległe działania.

Jako najważniejsze akcje w 2023 roku należy wymienić:

- Uszkodzony gazociąg przy szkole w Chabówce- do tych działań wyjechał pełen stan sprzętowy naszej OSP, tj. GBARt, cysterna oraz GLM z przyczepą gaśniczą

- Pożar zabudowań w Rabie Wyżnej- wyjechaliśmy GBARt oraz cysterną, udział w działaniach miał także GLM

- Pożar śmieci w PSZOK w Rabce- do działań wyjechały GBARt i cysterna, cysternę zawrócono po drodze

- Śmiertelny wypadek motocyklisty z lądowaniem śmigłowca HEMS na DK47 w Chabówce

- Drzewo na linii energetycznej ponad rzeką w Chabówce- w akcji uczestniczył ciągnik JCB Fastrac z JRG Nowy Targ

- Pożar w budynku mieszkalnym na ul. Sądeckiej w Rabce

Dyspozycje dla samochodów:

- 41x GBARt

- 3x SCCs

- 5x GLM (4x w zestawie z przyczepą gaśniczą)

Lokalizacja zdarzeń:

- Chabówka - 13x

- Rabka-Zdrój - 25x

- Raba Wyżna - 1x

- Rokiciny Podhalańskie - 2x

- Skawa - 1x

- Ponice - 1x

- Skomielna Biała -1x (w zgłoszeniu ul. Krakowska)

- Nowy Targ - 1x (impreza masowa)

Współdziałanie podczas akcji:

- 6x z JRG + inne OSP

- 19x JRG

- 1x z innymi OSP bez JRG

- 15x samodzielnie

Rok był wyjazdowy dla 19 druhów OSP Chabówka, większość z tej liczby wyjeżdżała częściej niż raz. Za kierownicą do działań ratowniczych zasiadło łącznie 8 różnych uprawnionych kierowców. GBARt kierowało 7 kierowców C, za kierownicą SCCs usiadło 3 kierowców C+E, za kierownicą GLM usiadł dodatkowo 1 kierowca B. W ramach działalności szkoleniowej odbyły się jedne ćwiczenia JOT. Ponadto 5 strażaków OSP Chabówka udało się samochodami SCCs Volvo oraz GLM Ford na manewry gminne w Ponicach, jednak Ford tuż przed realizacją założenia został przedysponowany do zdarzenia

na terenie Ponic. W styczniu 2023 druhowie brali udział w pokazie ratownictwa technicznego z okazji finału WOŚP.

Zakupy na rzecz JOT:

- Wentylator oddymiający i motopompa pływająca - dotacja FSUSR i Gminy Rabka-Zdrój, środki własne OSP

- Ubranie specjalne, 3x buty gumowe- środki gminy Rabka-Zdrój

- Ogumienie SCCs Volvo - środki gminy Rabka-Zdrój

- Remont systemu łączności - środki gminy Rabka-Zdrój

W trakcie realizacji jest zakup środków ochrony indywidualnej, których koszty pokrywa sponsor, zakup został opłacony już w 2024 roku.

Na rok bieżący i przyszły przewidziane są zakupy i szkolenia z projektu Interreg PL-SK, w ramach których zamierzamy pozyskać m.in. środki ochrony indywidualnej, motopompę pożarniczą, kamerę termowizyjną, sprzęt ratownictwa wysokościowego. Tematyka szkoleń będzie dotyczyć KPP i ratownictwa wysokościowego (szkolenia kwalifikacyjne) oraz zajęcia doskonalące z KPP, techniki jazdy, gaszenia pożarów wewnętrznych, poruszania się strażaków w strefie trudnej, zaopatrzenia wodnego.
Reklama
Zobacz także
Zaproszenia
Zdjęcia
Ogłoszenia
Reklama