• Gorczański Portal Informacyjny
  • Wtorek, 28 maja 2024
  • Imieniny: Augustyna, Jaromira, Wilhelma
Reklama
Wiadomości
Data: 20 lutego 2024, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1176

Podsumowanie działalności Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju za 2023 r.

W 2023 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju służbę pełniło 41 strażaków, a wśród nich 6 oficerów, 13 aspirantów, 22 podoficerów. Dowódcą JRG jest brygadier Jacek Fic, a jego zastępcą młodszy kapitan Bogdan Wygrecki.

Na wyposażeniu rabczańskiej JRG znajdują się: średni samochód gaśniczy marki Volvo, średni samochód gaśniczy marki Star 266, ciężki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Scania oraz ciężki samochód gaśniczy Volvo. Ponadto JRG dysponuje podnośnikiem z drabiną o wysięgu 25 metrów na podwoziu Man, samochodem rozpoznawczo-ratowniczym Nissan Navara i terenowym marki Land Rover Defender, oraz minibusem VW T5. Rabczańscy strażacy mają także do dyspozycji przewoźny agregat pompowy o wydajności 7000 l/min oraz dwa quady: Honda i CanAm Outlander.

Rabczańska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza obejmuje swym działaniem gminy Rabka-Zdrój, Raba Wyżna i Spytkowice, czyli obszar 204 km2. Ogółem w 2023 roku na terenie chronionym przez JRG Rabka-Zdrój doszło do 554 zdarzeń (wzrost o 33,5% w stosunku do roku ubiegłego), w tym: 68 pożarów, 426 miejscowych zagrożeń czyli wypadków komunikacyjnych, podtopień, powalonych drzew itp., 60 zgłoszeń okazało się alarmami fałszywymi.

W rozbiciu na gminy ilość zdarzeń przedstawia się następująco.

Na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój doszło do 370 zdarzeń, w tym 33 pożarów, 284 miejscowych zagrożeń, i 53 alarmów fałszywych. Więcej o 114 zdarzeń, +44,53 %.
Na terenie gminy Raba Wyżna odnotowano 148 zdarzeń, z czego 28 pożarów, 114 miejscowych zagrożeń oraz 6 alarmów fałszywych. Wzrost o 63 zdarzenia, + 24,36 %.
Najmniej, ponieważ tylko 35 zdarzeń, wymagało wyjazdu do gminy Spytkowice — 7 razy do pożarów, 27 razy do miejscowych zagrożeń i 1 raz do alarmu fałszywego . Spadek o 5 zdarzeń, - 12,50 %.

Poza wyżej wymienionymi zdarzeniami, JRG Rabka-Zdrój 23 razy interweniowała poza terenem działania jednostki. Były to wyjazdy do powiatów myślenickiego, suskiego i limanowskiego w ramach pomocy wzajemnej. Odnotowano również 28 wyjazdów celem wsparcia w działaniach JRG
w Nowym Targu.

Łączna ilość interwencji JRG Rabka-Zdrój w 2023 r to 605 wyjazdów.

W 2023 roku w odniesieniu do roku 2022 odnotowano 134 zdarzenia więcej. Ilość pożarów zmniejszyła się o 45, ilość miejscowych zagrożeń zwiększyła się o 128. Na terenie chronionym nie odnotowano dużych pożarów oraz dużych miejscowych zagrożeń.

P – pożary, MZ – miejscowe zagrożenia, AF – alarmy fałszywe,

Znaczny przyrost miejscowych zagrożeń wynikał min. z powodzi błyskawicznej która nawiedziła gminę Rabka-Zdrój w dniu 17 lipca. JRG wspólnie z jednostkami OSP odnotowała wtedy ponad 80 wyjazdów do zdarzeń, głównie związanych z podtopieniami i wypompowywaniem wody z budynków.

W ramach szkolenia, oprócz ćwiczeń w jednostce i na obiektach w miejscowościach chronionych, strażacy z JRG Rabka-Zdrój brali udział w ćwiczeniach powiatowych z udziałem sił i środków z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ćwiczenia odbyły się na wyciągu Beskid w Spytkowicach, a tematem było doskonalenie technik współdziałania służb ratowniczych oraz innych podmiotów podczas zdarzeń z dużą ilością osób do ewakuacji z trudno dostępnych miejsc.

Misja Grecja

Trzej strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju wraz z kolegami z JRG Nowy Targ brali udział w gaszeniu pożarów lasów w Grecji. W polskiej misji strażackiej brało udział 149 strażaków i 49 pojazdów.

Opracował: Brygadier Jacek Fic
Reklama
Zobacz także
Reklama