• Gorczański Portal Informacyjny
  • Wtorek, 23 kwietnia 2024
  • Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
Reklama
Wiadomości
Data: 27 lutego 2024, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1023

Awans Rabki-Zdroju

W najnowszym rankingu gmin pisma samorządu terytorialnego Wspólnota, obejmującym mijającą kadencję, która rozpoczęła się w 2018 roku, gmina Rabka-Zdrój zajęła wysokie 178 miejsce na 631 sklasyfikowanych gmin w całej Polsce.

W poprzednim, dodajmy, nasze miasto uplasowało się na 250, co oznacza ogromny awans. Ranking opiera się na najnowszych dostępnych danych, przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów, a także z kilku innych źródeł. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:

- sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej), tu mamy największy spadek wynikający z przeliczenia przez Ministra Finansów wpływów z CIT, PIT gdzie jako samorząd straciliśmy ponad 4 mln zł

- sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),

- sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),

- sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Więcej informacji: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-sukces-kadencji-2018-2023

Reklama
Zobacz także
Reklama