• Gorczański Portal Informacyjny
  • Wtorek, 23 kwietnia 2024
  • Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
Reklama
Wiadomości
Data: 27 lutego 2024, Wtorek / Ilość wyświetleń: 2072

Józef Łopata przekonuje, że czas na zmiany i przedstawia program wyborczy. A w nim 49 obietnic

RABKA-ZDRÓJ: Komitet wyborczy Rabczańska Wspólnota Samorządowa, którego kandydatem na burmistrza jest Józef Łopata, ogłosił hasła wyborcze i program. Co w nim? M.in. uruchomienie całodobowej apteki, konsultacje z mieszkańcami w każdej ważnej sprawie, uruchomienie komunikacji miejskiej, budowa Domu Kultur i basenu z plażą oraz utworzenie delegatury Wydziału Komunikacji, Geodezji i Urzędu Pracy w Rabce-Zdroju.

„Zgoda prowadzi do sukcesu” i „Czas na zmiany” – to hasła wyborcze kampanii RWS. Komitet przedstawił też poszerzony program wyborczy. - Nasza determinacja w sprawie rozwoju Gminy i zmiany wizerunku gwarantuje wykonanie przedstawionego Państwu programu. Jednocześnie deklarujemy uwzględnienie wszelkich Państwa uwag i wniosków dotyczących Naszego Miasta i Gminy. Zdajemy sobie sprawę, że ujęte w programie zadania nie uwzględniają w pełni potrzeb mieszkańców Gminy, dlatego deklarujemy na bieżąco dokonywać jego zmian i niezwłocznie o tym Państwa informować – zapowiada pełnomocnik komitetu Piotr Drabik.

Co chce zmienić Józef Łopata i jego współpracownicy? Oto postulaty:
- przyjazny urząd i zmiana stylu pracy urzędu (dyżury popołudniowe, pomoc pracowników w załatwianiu spraw)
- urząd bez tajemnic
- audyt finansowy Gminy z uwzględnieniem inwestycji
- zapewnienie opieki zdrowotnej z priorytetem - obudowy szpitala (inwentaryzacja dokumentacji i planów rzeczowo-finansowych całego zadania rozbudowy szpitala, weryfikacja wykonanych robót budowlanych pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną)
- uruchomienie apteki całodobowej (obecnie brak jest możliwości realizacji recept wypisanych dla korzystających z opieki całodobowej)
- podjęcie niezbędnych działań w celu jak najszybszego udrożnienia przejazdu do Chabówki (naprawa ul. Zakopiańskiej)
- organizacja konsultacji z mieszkańcami Gminy w każdej ważnej sprawie
- uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego
- cykliczne spotkania z Burmistrzem, radnymi stacjonarne i online
w sprawie informacji bieżącej działalności Gminy (1x na kwartał
z radnymi, 1x na pół roku z burmistrzem, doraźnie w każdej chwili)
- opracowanie strategii rozwoju komunikacyjnego Gminy (parkingi, drogi, budowa ronda ul Sądecka-Kasprowicza, skrzyżowanie koło Szkoły Podstawowej nr 2 - dodatkowy pas do skrętu w lewo jadąc ul Sądecką w kierunku Rynku)
- uruchomienie komunikacji miejskiej w której będzie obowiązywać zniżka dla mieszkańców Gminy
- większe uprawnienia dla jednostek pomocniczych Gminy
(zwiększenie budżetów dla sołectw i komitetów osiedlowych)
- promocja Rabki (Rabka bez smogu, bilbordy od strony Krakowa i Zakopanego oraz poprzez radio RMF FM, Plus, Zet, TV i inne )
- stworzenie tematycznego miejsca dla najmłodszych związanego
z polskimi bajkami i baśniami ,,za górami za lasami za siedmioma rzekami"
- reklama na portalach społecznościowych (posty na Platformie X, Instagramie, FB i innych, również na stronach zagranicznych)
- konkursy malarskie, rzeźbiarskie (w drzewie, rzeźby w lodzie) młodych talentów i innych artystów, występy zespołów kabaretowych, muzycznych, Centrum Kultury Promocji i Sportu
- organizacja imprez plenerowych rekreacyjno-integracyjnych animacje dla dzieci (grzybek, amfiteatr, bulwary i inne miejsca umożliwiające takie spotkania przy udziale miejscowych Stowarzyszeń)
- strona informacyjna na temat atrakcji w Rabce na temat organizowanych wycieczek organizowanych przez PTTK i biura podróży, przewodnik online po Rabce
- bezpłatny parking przy cmentarzu ul. Orkana dla odwiedzających cmentarz
- Karta Mieszkańca (tańsze bilety do Kina, Teatru, np. Rabkolandu, wstęp do term np. Gorce, bezpłatne parkowanie na parkingach miejskich)
- ulgi dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny na wywóz odpadów komunalnych
- dokończenie i uruchomienie rozpoczętych inwestycji (Bulwary uruchomienie tężni, wodospadu)
- zagospodarowanie obrzeży Parku Zdrojowego pod względem turystyczno- rekreacyjnym (kawiarnie ,restauracje, mała infrastruktura, plaża nad Poniczanką, ustawienie toalet)
- budowa Domu Kultury ( odtworzenie willi Kazimierz)
- utworzenie świetlic osiedlowych
- wsparcie młodych talentów
- zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (półkolonie) dla dzieci w okresie ferii i wakacji
- otwarcie basenu kąpielowego z plażą piaskową z miejscem zabaw dla dzieci, docelowo budowa basenu krytego
- budowa kąpielisk solankowych (Dom Solankowy, Inhalatorium)
- uruchomienie rekreacji wyciągi: krzesełkowy całoroczny na Maciejową, narciarskie w Rdzawce, Zimne Serce Tatarów)
- podjecie działań w sprawie budowy krytego lodowiska
- umożliwienie budowy obiektów rekreacyjno-rozrywkowych:
jak kawiarnie, kręgielnia itp. z działającymi w nich oprawami muzycznymi
- organizacje przeglądu zespołów dziecięcych (działalność Centrum Kultury Promocji i Sportu)
- dbałość o utrzymanie dróg, chodników (z naciskiem na zimowe odśnieżanie) i estetyki Miasta, zamontowanie większej ilości koszy
na śmieci, ławek, codzienny nadzór nad utrzymaniem porządku w Mieście
- rozwiązanie gospodarki wodnej (współpraca z Wodami Polskimi, czyszczenie koryt potoków, uregulowanie cieków wodnych, likwidacja odpływów nieczystości do koryt, uporządkowanie terenu wzdłuż rzek), odtworzenie kładek nad Słonką zniszczonych przez powódź
w lipcu 2023 r.
- podjęcie działań w zakresie zdobycia środków na podniesienie stanu ochrony środowiska na terenie całej Gminy (poprawa czystości powietrza) pozyskanie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania i na modernizację instalacji grzewczych, odnawialnych źródeł energii)
- stworzenie dogodnych warunków do otwarcia gabinetów specjalistycznych: stomatologicznego, alergologicznego, dermatologicznego, rozszerzenie opieki poradni ginekologicznej (pozyskanie lekarzy specjalistów) i innych wg potrzeb z bezpłatną opieką stomatologiczną dla dzieci szkolnych
-podjęcie działań w zakresie otwarcia w Rabce punktu wsparcia psychiatryczno-psychologicznego dla dzieci (dla dorosłych taki punkt Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju)

NIE BÓJ SIĘ IŚĆ DO LEKARZA

- podjęcie działań w zakresie wsparcia dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie asystentów wspierających
- organizacja targowiska
- ścisła współpraca z jednostkami powiatu (Muzeum Orkana, Teatrem Lalek - organizacja wspólnych imprez)
- utworzenie delegatury Wydziału Komunikacji, Geodezji i Urzędu Pracy w Rabce-Zdroju
- weryfikacja rejestru zabytków w celu wykreślenia z ewidencji po konsultacji z mieszkańcami budynków, które nie spełniają kryteriów zabytków
- współpraca z zakładami pracy między innymi PPU, ŚCR, IGiCHP, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy (Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem Dawnej Rabki Czar, Związkiem Podhalan, Stowarzyszeniem Szafrany, OSP, PSONI, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej, Klubem Sportowym ,,Wierchy", Kołami Gospodyń, Zrzeszeniem Pszczelarzy Gorczańskich i innymi nie wymienionymi wyżej organizacjami między innymi poprzez wsparcie doradcze oraz pomoc w obsłudze finansowo-księgowej przy pozyskiwaniu środków na ich działalność
- zapewnienie miejsca siedziby dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
- Współpraca z PKP PLK w zakresie uruchomienia przewozów na trasie Rabka-Nowy Targ-Zakopane (szynobusy)
- bliska współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją, GOPR
i pozyskiwanie środków na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
- doświetlenie Miasta w szczególności przejść dla pieszych z poprawą bezpieczeństwa (przejście koło Fortepianu)
- współdziałanie z sąsiednimi Gminami w celu powołania Stowarzyszenia dla zrealizowania budowy ścieżki rowerowej na odcinku Mszana Dolna - Rabka-Zdrój - Raba Wyżna - Ludźmierz
z połączeniem ze ścieżką Nowy Targ - Czarny Dunajec - Słowacja

oprac. mr/
Reklama
Zobacz także

Podziękowania burmistrza Rabki-Zdroju

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 21:11

Pijana matka przyjechała po dziecko do szkoły

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 20:28

Posprzątali szlaki wokół Rabki (zdjęcia)

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 16:18

Nowenna Różańcowa

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 16:11
Reklama