• Gorczański Portal Informacyjny
  • Środa, 22 maja 2024
  • Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Reklama
Wiadomości
Data: 4 kwietnia 2024, Czwartek / Ilość wyświetleń: 1790

Oświadczenie Aleksandry Koper dotyczące wypowiedzi burmistrza Leszka Świdra

RABKA-ZDRÓJ: - Odnosząc się to cytowanego wyżej oświadczenia, które wymienia mnie z imienia i nazwiska, mam obowiązek odnieść się do wypowiedzi Pana Burmistrza i stwierdzić, że Przewodniczący Rady Miejskiej naruszył obowiązujące prawo - napisała w oświadczeniu przekazanym naszej redakcji radna Aleksandra Koper.

Oto pełna treść oświadczenia przekazanego Gorce24.pl:

"Pan Leszek Świder obecny Burmistrz Rabki-Zdroju i kandydat na to stanowisko na kolejne 5 lat zamieścił 27marca na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook oświadczenie o treści, której niżej cytuję:

            "Szanowni Państwo, jak pamiętacie część radnych Rady Miejskiej podjęła uchwałę w sprawie zawiadomienia prokuratury o tym, że mogłem popełnić przestępstwo z art. 231 paragraf 1 k.k.  Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa „…w sprawie niedopełnienia obowiązków przez ustaloną osobę pełniącą funkcję Burmistrza Rabki-Zdroju”.  Sprawa dotyczyła oświadczenia, które zamieściłem na moim profilu w serwisie Facebook 9 sierpnia 2023 r.  Część radnych złożyła interpelację dotyczącą wydanego przeze mnie oświadczenia. W ocenie zawiadamiających burmistrz poświadczył nieprawdę w dokumencie urzędowym jakim była odpowiedź na interpelacje . Informację o odmowie wszczęcia śledztwa radni otrzymali jakiś czas temu. Ja nie miałem takiej wiedzy więc wystąpiłem do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o udostępnienie tego dokumentu. Wówczas odmówiono mi możliwości zapoznania się z tym dokumentem. Wobec powyższego wystąpiłem, za pośrednictwem pełnomocnika wyborczego KWW Leszka Świdra do prokuratury w Nowym Sączu w ramach dostępu do informacji publicznej, bo wiedziałem, że może to być przedmiotem nieuczciwej kampanii wyborczej. Bez zbędnej zwłoki otrzymałem kserokopię decyzji wraz z uzasadnieniem. Dla uzasadnienia odmowy wszczęcia śledztwa przytoczono uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r., w którym jest opisane, że przestępstwo to musi być zawinione umyślnie.  Na moją kolejną prośbę, na dzisiejszej sesji Przewodniczący Rady Miasta postanowił odczytać ten dokument. W trakcie czytania radna Aleksandra Koper zaprotestowała, że ten dokument nie powinien być odczytywany publicznie. To kolejny przykład ukrywania niewygodnych dla niej spraw, o których powinni być informowani mieszkańcy. Uchwała w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa była podejmowana na transmitowanej sesji, nietrafne uzasadnienie było głośno artykułowane, a dyskusja trwała kilkadziesiąt minut. Według radnej Aleksandry Koper otrzymana, niekorzystna dla tej części Rady Miejskiej odpowiedź, miała być utajniona. Przypominam, że po raz kolejny prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko mnie na wniosek części radnych. Wobec powyższych faktów zapytałem wnioskodawców czy zostanę jako burmistrz przeproszony za te pomówienia. Chyba się jednak nie doczekam. Jeżeli Rada Miasta miała wątpliwości, mogła skierować te wnioski do Komisji Rewizyjnej i skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień. Jeżeli by się te podejrzenia potwierdziły to dopiero wtedy mogła wysłać zawiadomienie do prokuratury. Ale przecież nie o to chodziło. W tamtym okresie tak wyglądała współpraca z częścią radnych. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że pomimo presji radnej zachował się przyzwoicie i odczytał ten dokument."
 
            Odnosząc się to cytowanego wyżej oświadczenia, które wymienia mnie z imienia i nazwiska, mam obowiązek odnieść się do wypowiedzi Pana Burmistrza i stwierdzić, że Przewodniczący Rady Miejskiej naruszył obowiązujące prawo. Zgodnie bowiem z treścią art. 241 § 1 kodeksu karnego "Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Ja jak i pozostali radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem złożyliśmy zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu. Wobec powyższego i zgodnie z cytowanym wyżej przepisem sprawa się nie zakończyła i nikt, nawet pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju nie miał prawa odczytać czy udostępniać, wydanego w tej sprawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, podkreślam jeszcze raz, odwołując się do treści cytowanego wyżej przepisu, takiego prawa nie miał. On ani nikt inny do czasu rozstrzygnięcia Naszego zażalenia przez niezawisły Sąd.
            
Przywołuję artykuły z KK, ponieważ pan Burmistrz zarzuca, że Według radnej Aleksandry Koper otrzymana, niekorzystna dla tej części Rady Miejskiej odpowiedź, miała być utajniona oraz To kolejny przykład ukrywania niewygodnych dla niej [A. Koper – dopis mój] spraw, o których powinni być informowani mieszkańcy.
           
Pragnę Państwu wyjaśnić, że pan Burmistrz na swoim, na koncie na Facebooku oraz na portalu Gorce24.pl zamieścił oświadczenie, w którym oskarżył bliżej nie określonych radnych o koncentrowanie  "... się głównie na rozgrywkach personalnych, wywoływaniu awantur i bojkotowaniu każdej inicjatywy, która mogłaby rozwijać Gminę Rabka-Zdrój"(https://gorce24.pl/informacje/18315/Burmistrz_kontratakuje_i_zarzuca_radnym_rozgrywki_personalne_i_wywolywanie_awantur_ oraz oświadczenie Burmistrza Rabki-Zdroju zamieszczone na portalu Facebook:  https://www.facebook.com/LeszekSwiderRabka – post z dnia 9 sierpnia 2023 r.). Jako radni stając pod tak poważanym zarzutem zwróciliśmy się z prośbą w formie interpelacji, by pan Burmistrz szczegółowo wyjaśnił postawione Nam zarzuty (https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2330994,brm0003892023-2023-08-25.html).
 
            Do dzisiaj nie uzyskaliśmy, żadnych konkretnych odpowiedzi. Prokuratura wydała orzeczenie.  Radni, po zapoznaniu się z nim, złożyli na to postanowienie Prokuratury zażalenie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu i czekamy na jego rozstrzygnięcie".

Aleksandra Koper
Reklama
Zobacz także
Reklama