• Gorczański Portal Informacyjny
  • Sobota, 18 maja 2024
  • Imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa
Reklama
Wiadomości
Data: 8 maja 2024, Środa / Ilość wyświetleń: 1710

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Agnieszka Sasal przewodniczącą, Agnieszka Orzeł złożyła ślubowanie (zdjęcia)

Radni nowej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej spotkali się na mszy św. w kościele p.w. Św. Michała Archanioła. W obecności miejskiego sztandaru, ks. Proboszcz Jerzy Raźny podkreślił, że mocną podstawą wszelkich działań jest wiara, a mocno osadzone wartości pomogą podejmować mądre decyzje dla ogólnego dobra.

Następnie w sali narad urzędu Miasta Mszana Dolna, zgodnie z wytycznymi, rozpoczął najstarszy wiekiem radny Eugeniusz Kotarba. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Wróbel wręczyła zaświadczenie o wyborze na Radnego Miejskiego nowym Radnym, następnie po odczytaniu roty przez najmłodszego wiekiem radnego – Bartosza Gocała, złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez burmistrz Agnieszkę Orzeł. Pierwsze gratulacje złożyła nowej burmistrz Anna Pękała, ustępująca ze stanowiska. Życzyła dobrych decyzji, spokoju, czasu dla najbliższych i dużo zdrowia, życzenia dobrych decyzji dla miasta skierowała również do nowych radnych. Gratulacje w imieniu pracowników urzędu składali sekretarz Ewa Poray-Zbrożek, skarbnik miasta Bernadeta Ziemianin i zastępca burmistrz Michał Grzeszczuk. Życzenia złożyli także: reprezentacja Asysty Zagórzańskiej, harcerze z Gorczańskiego Hufca ZHP, kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych oraz na sam koniec radni IX Kadencji. Burmistrz Agnieszka Orzeł podziękowała i pogratulowała Radnym, wyraziła nadzieję na wspólną pracę na rzecz mieszkańców oraz podziękowanie skierowała do mieszkańców miasta, którzy w wyborach powierzyli jej zaszczyt pełnienia funkcji.

Podziękowała Annie Pękale za pięć lat kadencji i współpracy. W dalszej części sesji, dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Mszana Dolna, którą została Agnieszka Sasal. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Stanisława Antosza. Zarówno przewodnicząca i wiceprzewodniczący zapewnili współpracę i otwartość na sprawy miasta i jego mieszkańców. Powołano i poszerzono składy też stałych Komisji Rady Miejskiej.

Skład Rady Miejskiej Mszany Dolnej kadencji 2024-2029: Agnieszka Sasal - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Stanisław Antosz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Joanna Bierowiec, Kacper Bierowiec, Joanna Czech, Jadwiga Dudzik, Bartosz Gocał, Eugeniusz Kotarba, Joanna Kotarba, Daniel Kubowicz, Małgorzata Łukasik, Andrzej Pałka, Przemysław Płoskonka, Zbigniew Stachura, Jarosław Szarek.

Źródło UM Mszana Dolna / Fot. Agnieszka Józefiak
Reklama
Zobacz także

Majówka na Garncarskiej

Piątek, 17 maja 2024 21:02

Komisje ukonstytuowane

Piątek, 17 maja 2024 19:52
Reklama