• Gorczański Portal Informacyjny
  • Niedziela, 21 lipca 2024
  • Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Reklama
Wiadomości
Data: 18 czerwca 2024, Wtorek / Ilość wyświetleń: 599

47. Festiwal Karpacki za nami (zdjęcia)

W rabczańskim Amfiteatrze odbył się 47. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. To jeden z najważniejszych przeglądów dziecięcych zespołów folklorystycznych w kraju. Wzięło w nim udział 14 dziecięcych zespołów folklorystycznych z terenu Karpat i Podkarpacia, które pod muszlą prezentowały folklor dziecięcy Lachów Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Spiskich, Orawskich, Śląskich, Żywieckich, Kliszczackich, Sądeckich, Podhalańskich.

Festiwal rozpoczął się paradą zespołów biorących udział w imprezie, które z muzyką i śpiewem przemaszerowały z deptaku pod muszlę. Witała ich konferansjerka – Katarzyna Bobak. Otwarcia festiwalu dokonał Andrzej Zarych dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W uroczystym otwarciu festiwalu wzięli udział również: Przewodniczący rady miejskiej Rafał Hajdyła, sekretarz Urzędu Miejskiego Robert Wodziak, radni powiatowi i miejscy oraz dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji Bolesław Bara.

Gościem specjalnym 47. Karpackiego Festiwalu był zespół Bandurzystów MALWY Szkoły Muzycznej ze Lwowa.

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Artystycznej 47 Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2024 r. w Rabce-Zdroju

Komisja składzie:

Wiesława Hazuka – choreograf

dr Dorota Majerczyk – etnolog

Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/

Marta Smólczyńska – etnolog /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/

Benedykt Kafel – etnograf

obejrzała i oceniła widowiska zaprezentowane przez 14 zespołów regionalnych z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, żywieckiego.

Zespoły reprezentowały następujące regiony etnograficzne:

Lachy Sądeckie ŚWINIARSKO ze Świniarska

MAŁE BRZEŹNIOKI z Brzeznej

MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa

pogranicze lach.-zagórzańskie Dziecięcy Zespół Regionalny gminy Dobra
Górale Podhalańscy MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej

ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia

Górale Spiscy KACWIŃSKIE BORÓWECKI z Kacwina
Górale Orawscy MAŁOLIPNICANIE z Lipnicy Małej
Górale Żywieccy HULAJNIKI z Milówki

MALI GROJCOWIANIE z Wieprza

Górale Kliszczaccy GRONIE z Łętowni
Krakowiacy Zachodni TAKOGODKA z Borku Szlacheckiego

MALI SIEDLECANIE z Siedlca

Krakowiacy Wschodni MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej

Komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk prezentujące tradycyjny folklor, przyznając równorzędne nagrody po 1260,00 zł dla każdego zespołu, sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w wysokości 12.600,00 zł) oraz ze środków Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju a także firmy Rabkoland Katowice.

Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:

ŚWINIARSKO ze Świniarska (pow. nowosądecki) z programem „Sierpniowe wionki” za spontaniczne zachowania dzieci, dobry śpiew i muzykę.

Dziecięcy Zespół Regionalny gminy Dobra z Dobrej (pow. limanowski) z programem „Przy pasioniu gosi na chołpisku” za bardzo dobry śpiew i właściwy repertuar dziecięcy.

MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej (pow. tatrzański) z programem „Przy pasieniu pod lasem” za piękny śpiew, technikę taneczna oraz przybliżenie kultury pasterskiej.

MAŁE BRZEŹNIOKI z Brzeznej (pow. nowosądecki) z programem „Zimnioki my wykopały” za logiczne przeprowadzenie tematu widowiska, naturalność zachowań dzieci oraz estetykę ubiorów.

MALI SIEDLECANIE z Siedlca (pow. bocheński) z programem „Po jarmarku na pastwisku” za ukazanie fragmentu tradycyjnej kultury krakowiaków.

GRONIE z Łętowni (pow. suski) z programem „Przy pasieniu” za dobrą prezentację folkloru dziecięcego.

MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej (pow. brzeski) z programem „Miotełecka Józka” za różnorodność zabaw dziecięcych i roztańczenie dzieci.

MAŁOLIPNICANIE z Lipnicy Małej (pow. nowotarski) z programem „Lykowanie” za różnorodność gier i zabaw, spontaniczność i swobodę sceniczną.

MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa (pow. nowosądecki) z programem „Na Mystkowie” za dobrą reżyserię programu, zróżnicowanie i estetykę ubiorów.

KACWIŃSKIE BORÓWECKI z Kacwina (pow. nowotarski) z programem „Leciały gąsecki” za atmosferę dziecięcych zabaw i dobry śpiew.

TAKOGODKA z Borku Szlacheckiego (pow. krakowski) z programem „Jak sie dziecka u Macieja przed chałupą bawiły” za właściwy kierunek pracy z dziećmi.

HULAJNIKI z Milówki (pow. żywiecki) z programem „Na grzybach” za dobrą technikę taneczną i estetykę ubiorów dziecięcych.

ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia (pow. tatrzański) z programem „Toniec nos godzi” za bogaty i ciekawy repertuar zabaw, dobry śpiew i taniec.

MALI GROJCOWIANIE z Wieprza (pow. żywiecki) z programem „Furmaniyni na notoniu” za bardzo dobre pokazanie folkloru muzyczno-tanecznego regionu.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz słodycze ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Rabce-Zdroju.

Na 32. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2025 r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły:

Dziecięcy Zespół Regionalny gminy Dobra z Dobrej (pow. limanowski) z programem „Przy pasioniu gosi na chołpisku”

MALI SIEDLECANIE z Siedlca (pow. bocheński) z programem „Po jarmarku na pastwisku”

MAŁOLIPNICANIE z Lipnicy Małej (pow. nowotarski) z programem „Lykowanie”

MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa (pow. nowosądecki) z programem „Na Mystkowie”

ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia (pow. tatrzański) z programem „Toniec nos godzi”

oraz rezerwowo

MALI GROJCOWIANIE z Wieprza (pow. żywiecki) z programem „Furmaniyni na notoniu”.

Komisja artystyczna dziękuje wszystkim zespołom i ich opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie widowisk na tegoroczny Festiwal. Jednocześnie zwracamy uwagę na sposoby ukazania folkloru dziecięcego na scenie. Przypominamy, że na Karpackim Festiwalu widowiska powinny opierać się na tradycyjnej obyczajowości dziecięcej: ubiorze, repertuarze słowno-muzycznym, instrumentarium i jego składzie. Zgodnie z tradycją oraz regulaminem w składzie muzyk nie należy dublować instrumentarium (podwójne prymy, instrumenty pasterskie oraz dęte).

Dziękujemy za dofinansowanie zadania z przeznaczeniem na nagrody finansowe i koszty organizacyjne Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hannie Wróblewskiej (w wysokości 25.000,- zł.) oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju i firmie Rabkoland. Wyrazy uznania składamy wszystkim Organizatorom za przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej siódmej edycji festiwalu: Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju z Panem Dyrektorem Bolesławem Barą wraz z pracownikami, Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Panem Dyrektorem Andrzejem Zarychem, Panem Wicedyrektorem Piotrem Gąsienicą wraz z pracownikami oraz wszystkim osobom zaangażowanym. Słowa podziękowania kierujemy także na ręce konferansjerki Pani Katarzyny Bobak. Podziękowania składamy dla Fundacji Kinematograf oraz dla opieki medycznej VII Podhalańskiej Drużyny Wędrowniczej "Viatores". Dziękujemy za gościnny występ Zespołowi Bandurzystów „Malwy” ze Lwowa.
Reklama
Zobacz także
Reklama