• Gorczański Portal Informacyjny
  • Niedziela, 21 lipca 2024
  • Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Reklama
Wiadomości
Data: 20 czerwca 2024, Czwartek / Ilość wyświetleń: 1691

Nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów (zdjecia)

Z udziałem Sekretarza Rabki-Zdroju Roberta Wodziaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Rogowca i radnych miejskich, a także dyrektorów szkół i rodziców uczniów odbyła się w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju uroczystość wręczenia nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom rabczańskich szkół podstawowych.

Zostali oni nagrodzeni przez samorząd za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne, otrzymując Stypendium i Nagrodę Burmistrza Rabki-Zdroju.

Program artystyczny przygotowała w tym roku Szkoła Podstawowa nr 1, a poczęstunek w postaci ciast przygotowały mamy uczniów z „jedynki”.

Lista uczniów do stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

Maja Worwa – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju. Maja pełniła funkcje przewodniczącej szkolnego samorządu uczniowskiego, brała aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego, brała czynny udział w wielu akademiach. Osiągała wysokie wyniki w nauce. Uczestniczyła w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Chętnie brała udział w wolontariacie.

Magdalena Grygiel – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju. Magda pełniła funkcję w Samorządzie Klasowym, biorąc aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Brała udział w konkursach, olimpiadach i projektach szkolnych min: w Małopolskim Konkursie Humanistycznym, Dyktandzie Ortograficznym, Konkursie Matematycznym "Kangur", Konkursie z języka angielskiego. Czynnie uczestniczyła w wolontariacie.

Maria Wójciak – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju. Podczas wszystkich lat nauki dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełniała obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Marysia prezentowała wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległa szkodliwym wpływom i nałogom, reprezentowała klasę, szkołę w konkursach i olimpiadach, aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska - godnie reprezentowała szkołę na zewnątrz.
Klaudia Gacek – uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Klaudia dała się poznać jako uczennica o wzorowym zachowaniu i bardzo dobrych wynikach w nauce. W ostatnim roku szkolnym należała do pocztu sztandarowego, który reprezentował szkołę na uroczystościach gminnych. Dodatkowo nadmienić należy, iż Klaudia zajęła I miejsce w VI edycji Konkursu Recytatorskiego z okazji 'Światowego Dnia Poezji'.
Martyna Janocha – uczennica Szkoły Podstawowej w Chabówce. Martyna dała się poznać jako uczennica bardzo systematyczna, zawsze przygotowana do zajęć. Zawsze otrzymywała świadectwo z wyróżnieniem. Ponadto w obecnym roku szkolnym, z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Od klasy IV uczennica reprezentowała szkołę na zawodach narciarskich, sportowych oraz w konkursach przedmiotowych, osiągając wysokie wyniki. Chętnie uczestnicząca w życiu klasy i szkoły, angażowała się w akcje charytatywne, była pomocna w przygotowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych. Uczestniczyła również w Asyście Pocztu Sztandarowego Szkoły.
Wiktor Biernat – Wiktor jest chłopcem sumiennym, rzetelnym o dużej kulturze osobistej. Pod względem zachowania był uczniem wzorowym i przykładem dla innych. Rozwijał swoje zainteresowania, chętnie angażował się i brał udział w różnych konkursach przedmiotowych i tematycznych. Aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz klasy, szkoły i gminy. Reprezentował naszą młodzież w spotkaniach miast partnerskich.
Zuzanna Haras – uczennica Szkoły Podstawowej w Rdzawce. Zuzanna wyróżniała się wysokimi wynikami w nauce. Jest uczennicą ambitną, pracowitą, odpowiedzialną. Angażowała się w życie klasy i szkoły. Brała udział w licznych konkursach szkolnych oraz apelach. Wyróżniała się dużą kulturą osobistą. Jest koleżeńska, chętna do pomocy. Zasługuje na miano wzorowego ucznia.
Stypendium Burmistrza Rabki – Zdroju dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne, które są odzwierciedleniem rzetelnej i wytrwałej pracy.
Szkoła Podstawowa Nr 1:
Jakub Zachara – Jakub otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce, uzyskał najwyższą średnią wśród uczniów nominowanych do stypendium.
Florentyna Gacal – Florentyna otrzymała stypendium osiągając wysoką średnią oraz uzyskując II miejsce w ogólnopolskim konkursie gitarowym.
Emilia Węglarz – Emilia prócz wysokiej średniej zajęła III miejsce w halowych mistrzostwach małopolski w dyscyplinie skoku wzwyż.
Julia Palarczyk – Julia uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Magdalena Bochnak – Magda uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Dominik Zając – Dominik uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Magdalena Dąbkowska - Magda uzyskała również wysoką średnią ocen.
Hanna Wróbel – Hania uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Julia Machowska – Julia uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Kacper Kowalcze – Kacper otrzymał stypendium za uzyskanie wysokiej średniej ocen.
Maja Gąsienica-Kotelnicka – Maja uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Piotr Bochacik – Piotr uzyskał stypendium za wysokie wyniki w nauce
Martyna Tatoń – Martyna uzyskała stypendium za wysokie osiągnięcia w sporcie – w biegach przełajowych, II miejsce w halowych mistrzostwach małopolski w dyscyplinach skoku w dal i skoku wzwyż.
Szkoła Podstawowa Nr 2:
Oskar Rączka – Oskar uzyskał stypendium za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinie skoki narciarskie oraz kombinacja alpejska.
Sophie Bajorek – Sophie zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego.
Beata Sandulska – Beata uzyskała stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej – nagrodzona w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.
Anna Skałka - Ania uzyskała stypendium za wysokie osiągnięcia w sporcie zajęła I i III miejsce w halowych mistrzostwach małopolski w pchnięciu kulą.
Emilia Wójciak – Emilia uzyskała stypendium za osiągnięcia w rozgrywkach sportowych w narciarstwie biegowym, zdobyła III miejsce w małopolskiej szkolnej lidze.
Michał Potaczek – Michał otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Daniel Kaszak – Daniel uzyskał wysokie wyniki w nauce, zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie matematyczno-informatycznym.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju:
Izabela Stanik – Izabela uzyskała wysoką średnią ocen oraz zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie Chórów Regionu Małopolskiego.
Nina Bednarczyk - Nina otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Wiktoria Wietecha - Wiktoria również uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.
Szkoła Podstawowa w Chabówce:

Emilia Strzelecka – Emilia uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Emma Wójciak – Emma zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym – w części plastycznej.

Aleksandra Pędzimąż – Ola uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Miriam Jabłońska – Miriam zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie poetyckim.

Amelia Czyszczoń – Amelia uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Kacper Kościelniak – Kacper uzyskał stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej – nagrodzony w ogólnopolskim i międzynarodowym konkursie pianistycznym.

Szkoły Podstawowa w Ponicach:

Amelia Ponicka – Amelia uzyskała stypendium za wysokie osiągnięcia w sporcie zdobyła III miejsce w sztafecie olimpijskiej oraz w dziedzinie twórczości artystycznej – zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim.

Szkoła Podstawowa w Rdzawce:

Elżbieta Czyszczoń – Ela uzyskała stypendium za wysokie wyniki w nauce, I miejsce w małopolskich igrzyskach w trójboju dziewcząt.

Mariusz Jurzec – Mariusz uzyskał stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Mieszko Zając - Mieszko uzyskał stypendium za wysokie osiągnięcia w sporcie m.in. II miejsce w mistrzostwach małopolski w wielobojach oraz III miejsce w halowych mistrzostwach małopolski – skok wzwyż.


Reklama
Zobacz także
Reklama