• Gorczański Portal Informacyjny
  • Środa, 22 maja 2024
  • Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Reklama
Wiadomości
Data: 14 listopada 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 4040

XVI sesja Rady Gminy Mszana Dolna

Na 21 listopada na godz. 9 przewodniczący Jan Chorągwicki zwołał XVI zwyczajną sesję Rady Gminy Mszana Dolna. Głównymi tematami, jak wynika z porządku obrad, są uchwały dotyczące zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji w Łostówce, zmian w budżecie i uchwalenia nowych stawek podatkowych - od nieruchomości i transportu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr XV/11 z sesji z dnia 28 października 2011r.
4.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wystąpienia Gości.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mszana Dolna za rok szkolny 2010/2011.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łostówce”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mszana Dolna.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Opracował (mr)
Reklama
Zobacz także
Reklama