• Gorczański Portal Informacyjny
  • Środa, 22 maja 2024
  • Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Reklama
Wiadomości
Data: 14 listopada 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 4154

Sesja podatkowa w Mszanie Dolnej

Uchwalenie nowych stawek podatku od nieruchomości i od usług transportowych, to najważniejsze tematy XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, którą przewodniczący Adam Malec zarządził na dzień 18 listopada 2011r. (piątek) na godzinę 13:00.

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

1. Otwarcie XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XIII/11 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
11.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Spółki Wodnej ”Stawisko”
12.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Opracował (mr)
Reklama
Zobacz także
Reklama