• Gorczański Portal Informacyjny
  • Poniedziałek, 20 maja 2024
  • Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Reklama
Wiadomości
Data: 14 listopada 2011, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 4559

Zabezpieczono osuwiska w gminie Niedźwiedź

W ramach usuwania skutków powodzi, dokonano zabezpieczenia dwóch osuwisk położonych na terenie gminy Niedźwiedź - pierwszego przy drodze nr1628 K w miejscowości Poręba Wielka - Zapały, drugiego (towarzyszyła mu odbudowa drogi) na tej samej drodze powiatowej, w miejscowości Poręba Wielka i Buchale.

Jak informują służby prasowe Starostwa Powiatowego w Limanowej, powstałe na znacznym stromym stoku osuwiska stanowiły duże zagrożenie nie tylko dla jedynej drogi dojazdowej do Poręby Górnej, ale także znajdującej się w ich bezpośrednich rejonach zabudowy mieszkalnej.

- Dzięki dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obszary zagrożone osuwiskami zostały odpowiednio zabezpieczone, tak, aby nie stwarzały już zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców - mówi starosta Jan Puchała.

Zakres robót na obu osuwiskach obejmował następujące roboty: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty zabezpieczające i stabilizujące osuwiska ( palowanie palami CFA i mikrofalami iniekcyjnymi skośnymi na całej długości miejsc osuwiskowych), zabezpieczenie skarpy terenu geowłókniną komórkową z wypełnieniem materiałem ziemnym, odbudowa korpusu drogowego wraz z wzmocnieniem podbudowy, poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej, uregulowanie spływu wód powierzchniowych poprzez remont przepustów i ułożenie korytek wodościekowych, umocnienie skarp płytami ażurowymi oraz wykonanie zabezpieczeń z barier energochłonnych. Wartość robót wyniosła: osuwisko Poręba Wielka Zapały - 1.75 mln zł, osuwisko Poręba Wielka Buchale - 1,47 mln zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administrcji wyniosło 80%.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl
Reklama
Zobacz także

Majówka na Garncarskiej

Piątek, 17 maja 2024 21:02

Komisje ukonstytuowane

Piątek, 17 maja 2024 19:52
Reklama