• Gorczański Portal Informacyjny
  • Środa, 22 maja 2024
  • Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Reklama
Wiadomości
Data: 1 grudnia 2011, Czwartek / Ilość wyświetleń: 9388

Rabka-Zdrój: park i plac zabaw z nowym regulaminem

Odnawiany Park Zdrojowy w Rabce-Zdroju ma też nowy regulamin korzystania z niego. Choć nadal nie wiadomo, kiedy zostanie definitywnie ukończony i oficjalnie otwarty, wiadomo już, co w nim będzie można robić, a co nie. Na sesji Rada Miejska uchwaliła listę zakazów i nakazów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU
Zabrania się:

1. Niszczenia roślinności, a w szczególności łamania gałęzi i zrywania kwiatów.
2. Wyrywania roślinności i rozkopywania gruntu.
3. Zaśmiecania terenu.
4. Niszczenia budynków lub elementów małej architektury.
5. Niszczenia i przestawiania koszy, urządzeń zabawowych, ławek oraz siadania na ich oparciach.
6. Wchodzenia do fontann.
7. Jazdy na gokartach i deskorolkach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
8. Wjazdu zaprzęgów konnych lub koni.
9. Wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów:
- Policji,
- Straży Miejskiej,
- Służb technicznych i utrzymania czystości,
- Pogotowia Ratunkowego,
- Straży Pożarnej.
10. Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
11. Palenia ognisk lub pozostawiania palących się przedmiotów.
12. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych oraz wybuchowych bez zgody zarządcy.
13. Używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządcy.
14. Prowadzenia działalności handlowo-usługowej bez zgody zarządcy.
15. Organizowania imprez bez zgody zarządcy.
16. Spożywania alkoholu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
17. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników.

Uwaga!Właściciele i opiekunowie czworonogów zobowiązani są do usuwania nieczystości po swoich zwierzętach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W PARKU ZDROJOWYM W RABCE-ZDROJU
Urządzenia na Placu Zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 lat.
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.

Zabrania się:
1. Wchodzenia na dachy lub górne elementy konstrukcji urządzeń lub obiektów placu zabaw.
2. Korzystania z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
3. Jazdy na rowerach.
4. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.

INFORMACJATeren Placu Zabaw jest monitorowany.

Opracował (mr)
Reklama
Zobacz także
Reklama