Korona Beskidu Wyspowego - nowa odznaka

Forum Gmin Beskidu Wyspowego wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK, w celu popularyzacji aktywnej turystyki górskiej po Beskidzie Wyspowym, ustanowiło odznakę Korona Beskidu Wyspowego - "Beskidzkie Wyspy".

Warunkiem koniecznym otrzymania odznaki będzie zdobycie 40 szczytów Beskidu Wyspowego.

Szczegóły na www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy/

Oprac. (mr)