Pierwsze miejsce dla Jedynki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Aktywna Szkoła" wśród szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Konkurs ten dotyczył całokształtu działalności szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Organizowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a realizowany przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. Szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł na zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej w szkole.

Źródło: Szkoła