Dostępność dla osób niepełnosprawnych w rabczańskiej Bibliotece! (video)

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju realizuje przedsięwzięcie grantowe "Biblioteka Otwarta", finansowane w ramach projektu "Kultura bez barier".

Projekt ma na celu stworzenie kompleksowej oferty bibliotecznej dla dzieci ze szczególnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku i słuchu) i ich rodziców. Oferta obejmować będzie zarówno oznakowanie wnętrza i poszerzenie zbiorów, jak i przeszkolenie kadr oraz przygotowanie programu warsztatów i spotkań, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć na równi z dziećmi zdrowymi, a opiekunowie zyskają pomoc wytchnieniową.