Warsztaty muzyczne dla orkiestry

Za nami pierwsze w tym roku terenowe warsztaty muzyczne dla małopolskich orkiestr dętych, które organizowane są w ramach projektu pn. „45. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY”. Ich gospodarzem była Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej, a zostały przeprowadzone przez ppłk Leszka Mieczkowskiego.

Na warsztatach w Kasince Małej skupiono się na pracy z trzema utworami muzycznymi od podstaw. Przeanalizowano elementy dzieła muzycznego, które wpływają na strukturę brzmieniową orkiestry, a następnie omówiono ten aspekt dla poszczególnych sekcji oraz tych instrumentów muzycznych, które najczęściej wchodzą ze sobą w dialog. Teorię wprowadzono w życie. Przećwiczono wszystko to, co wcześniej zostało szczegółowo omówione.

Terenowe Warsztaty Metodyczne w tym roku realizowane są w siedzibach piętnastu orkiestr dętych na terenie województwa małopolskiego. Celem spotkań jest praktyczna metodyka pracy muzycznej z zespołem instrumentalnym.

Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, mr/