Porozumienie pomiędzy liceum Romera a nowotarską uczelnią zawarte

I Liceum Ogólnokształcące im. Romera w Rabce-Zdroju i Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu będą ze sobą współpracować. W czwartek 24 listopada w siedzibie PPWSZ odbyło się oficjalne podpisanie porozumie pomiędzy placówkami.

Strony zawarły porozumienie o współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji i wychowania, doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, podejmowania wspólnych inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz turystycznych, wychowywania młodzieży ku wartościom, których nośnikiem jest regionalizm podhalański i promocji prowadzonej działalności. W czasie podpisywania porozumienia rektor Hodorowicz, na prośbę dyrektora liceum, wyraził zgodę na objecie patronatem honorowym realizowanego przez liceum Projektu Edukacyjnego pod nazwą „Licealiści: Mathare Slums - Rabka - Zdrój.

Na uroczystości podpisania porozumienia I LO reprezentowali: dyrektor Marek Świder, zastępca dyrektpora Joanna Lichoń, przewodniczący Rady Rodziców Jerzy Giedrojć i przedstawicielka uczniów Kinga Chrustek. Ze strony PPWSZ obecni byli rektor prof. dr. hab. Stanisław A. Hodorowicz i prorektor ds. badań i współpracy dr Anna Mlekodaj.

Opracował (mr) / Zdjęcie: Archiwum szkoły