Rabka: protestują, bo nie opłaca im się leczyć dzieci

Zakłady uzdrowiskowe z całej Polski - w tym również Uzdrowisko Rabka S.A. grożą, że jeśli ustalane przez Narodowy Fundusz Zdrowia stawki za osobodzień nie wzrosną, to "będą zmuszone do rozważenia likwidacji działalności w zakresie szpitalnego lecznictwa uzdrowiskowego dzieci".

W Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli uzdrowisk leczących dzieci z całej Polski na którym zawiązano Ogólnopolskie Rabczańskie Porozumienie Szans dla Dzieci. Jego celem jest nawiązanie rozmów z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie opłacalności szpitalnego lecznictwa uzdrowiskowego dzieci. - Obecna stawka za osobodzień, którą ustala Narodowy Fundusz Zdrowia, nie pokrywa ponoszonych przez świadczeniobiorców kosztów. Bardzo ważne jest urealnienie stawki za osobodzień do poziomu, który pozwoli na podniesienie jakości i standardów leczenia, a także skutecznie zapewni prawidłowe funkcjonowanie świadczeniodawców - napisali uczestnicy spotkania w liście do Minister Zdrowia Ewy Kopacz i prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza i zaproponowali spotkanie. - W razie nie podjęcia rozmów świadczeniodawcy będą zmuszeni do rozważenia likwidacji działalności w zakresie szpitalnego lecznictwa uzdrowiskowego dzieci - oświadczono.

Na spotkaniu wybrano czteroosobową reprezentację, która ma podjąć rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ .

(mr)