• Czwartek, 20 czerwca 2019
  • Imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Zaproszenia

IX Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 29 maja 2019, Środa / Ilość wyświetleń: 888

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Józef Skowron informuje, że 29 maja /środa/ o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie IX sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
2) w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
3) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
4) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój na lata 2019 – 2027,
5) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargi i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skarg Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwały Rady Miasta Rabka-Zdrój z 28 października 2010 roku LXII/442/10 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chabówka, LXII/443/10 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rdzawka, LXII/444/10 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ponice oraz z 10 listopada 2010 roku LXIII/455/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Zaryte”, LXIII/456/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Słone”, LXIII/457/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Traczykówka”, LXIII/458/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Nowy Świat”, LXIII/459/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Centrum”, LXIII/460/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Orkana”, LXIII/461/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Łęgi”, LXIII/462/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Rynek”, LXIII/463/10 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Sądecka”.

6. Przekazanie radnym Rady Miejskiej raportu o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018.

7. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)