• Czwartek, 22 października 2020
  • Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Zaproszenia

XXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 30 września 2020, Środa / Ilość wyświetleń: 672

Po wakacyjnej przerwie odbędzie XXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Przewodniczący Józef Skowron zwołał ją na 30 września (środę) na godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

2) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przekazania przez Gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Rabka-Zdrój,

3) w sprawie: zawiązania partnerstwa z Gminą Miasto Jordanów dotyczącego realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz Gminy Miasto Jordanów”,

4) w sprawie: przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Rabka-Zdrój,

5) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

6) w sprawie: powierzenia uprawnień Burmistrzowi Rabki-Zdroju,

7) w sprawie: ustalenia wysokości opłat cmentarnych na Cmentarzach Komunalnych Rabka-Zdrój „Zabornia”, Rabka-Zaryte, Rdzawka i Ponice administrowanych przez zakłady Komunalne Spółka z o. o. w Rabce-Zdroju,

8) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/164/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej,

9) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

10) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Doraźnej Komisji Statutowej:

1) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/185/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Zaryte”,

2) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/186/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Słone”,

3) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/187/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Traczykówka”,

4) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/188/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „ Nowy Świat”,

5) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/189/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Centrum”,

6) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/190/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Orkana”,

7) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/191/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Łęgi”,

8) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Rynek”,

9) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Sądecka”,

10) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówka,

11) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/195/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawka,

12) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/196/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponice,

5. Podjęcie uchwał na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/ Józef Michał Skowron