• Gorczański Portal Informacyjny
  • Niedziela, 14 lipca 2024
  • Imieniny: Marcelina, Ulryka, Bonawentury
Reklama
Zaproszenia
Data: 16 czerwca 2023, Piątek / Ilość wyświetleń: 1191

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KS "Wierchy"

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego „ Wierchy” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku, w pierwszym terminie o godz. 17.00 w drugim terminie o 17.30 w sali Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 10 w Rabce-Zdroju.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad :

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór :
a. prezydium zebrania,
b. komisji mandatowo- skrutacyjnej,
c. komisji uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała.
7. Przedstawienie sprawozdań :
a.Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2019 -2023.
b.B. Sprawozdanie finansowe za lata 20219-2023.
c.C. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023.
8.Podjęcie uchwał :
a.Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2019 -2023.
b.Przyjęcie sprawozdania finansowego za lata 2019 -2023.
c.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019 -2023 – udzielenie absolutorium.
9. Wolne wnioski.
10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Przyjęcie uchwał i wniosków
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków
14. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków
15. Dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.


Zarząd Klubu Sportowego WIERCHY

Reklama
Zobacz także

XV edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy

Niedziela, 8 września 2024 08:00

Koncerty Krakowskiej Orkiestry Salonowej

Piątek, 9 sierpnia 2024 16:15

Koncert Eleni w rabczańskim Amfiteatrze

Niedziela, 4 sierpnia 2024 19:00

Leśny Fest

Niedziela, 21 lipca 2024 20:00
Reklama