• Środa, 1 kwietnia 2020
  • Imieniny: Grażyny, Hugona, Teodory

Informacje

Gmina remontuje drogi

Data: 26 marca 2020, Czwartek / Ilość wyświetleń: 240

- Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców gminy, staramy się w pierwszej kolejności o przygotowanie kolejnych remontów dróg osiedlowych – informują pracownicy referatu inwestycji Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej.

Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o dotację w ramach programu ochrony gruntów rolnych na remont drogi na os. Antosze w Łętowem i drogę na os. Bolisęgi w Mszanie Górnej. Złożyliśmy również do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację na remont drogi gminnej Kasina Wielka – Ługowina, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych – dodają urzędnicy. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kasina Wielka - Szymony – Gruszowiec – etap I oraz na budowę drogi gminnej Olszówka – Zarąbki.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotowuje również wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie remontu wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie gminy w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej.

W bieżącym roku zlecone będzie również opracowanie dokumentacji projektowej dot.:
przebudowy drogi gminnej Kasina Wielka - Szymony – Gruszowiec – etap II
przebudowy drogi gminnej Raba Niżna - Gęsia Szyja – Glisne
budowy chodnika w ciągu drogi krajowej 28 w miejscowości Raba Niżna (od granic miasta Mszana Dolna do zatok autobusowych na os. Łęg)
budowy chodnika miejscowości Kasina Wielka (od os. Pazdury do os. Wydarte).

W Mszanie Górnej i Łętowem wciąż trwa przebudowa drogi powiatowej Mszana Górna – Wilczyce. Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z Powiatem Limanowskim, który na to zadanie pozyskał dotację z programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 2 689 811,00 zł.

Źródło: UG Mszana Dolna, (mr)