• Czwartek, 9 lipca 2020
  • Imieniny: Lukrecji, Weroniki, Anatolii

Informacje

Przygotowania do budowy nowej drogi z Rabki do Chyżnego

Data: 30 czerwca 2020, Wtorek / Ilość wyświetleń: 983

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego dla dwujezdniowej drobi krajowej nr 7 Rabka-Chyżne.

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokumentacja ta służy inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.


Zakres przetargu obejmuje w wykonanie:

· rozwiązań technicznych,

· analizy i prognozy ruchu,

· oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

· analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko,

· zestawienia kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego,

· analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych,

· porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji.Zainteresowani przetargiem wykonawcy mogą składać oferty do 10 sierpnia 2020 r.Zakłada się, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ – R).Planowane parametry techniczne drogi:

· klasa techniczna drogi – GP (S)

· prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

· prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)

· przekrój poprzeczny – 2x2,

· szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

· szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

· szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

· szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

· nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Źródło: GDDKIA