• Piątek, 5 czerwca 2020
  • Imieniny: Waltera, Bonifacego, Dobromira

Informacje

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej

Data: 27 kwietnia 2020, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 606

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie się 27 kwietnia (poniedziałek) o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
1. Otwarcie XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XX/2020 i XXI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2020, Nr XIX/165/2020, Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg
w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Miastu Mszana Dolna lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wyłączenia z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu miasta Mszana Dolna.
11. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
12. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

Oprac. (mr)