• Niedziela, 18 kwietnia 2021
  • Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Informacje

Miasto negocjuje z konserwatorem kompromis ws. wpisu centrum Rabki-Zdroju do rejestru zabytków. Wpiszą park, a wyłączą nowoczesną zabudowę ul. Orkana i Sądeckiej?

Data: 5 lutego 2021, Piątek / Ilość wyświetleń: 534

Małopolski Konserwator Zabytków jest skłonny rozmawiać o zmniejszeniu obszaru centrum Rabki-Zdroju, który planuje objąć wpisem do rejestru zabytków. Sprawa, która wywołuje ogromne kontrowersje wśród mieszkańców, ma szanse zakończyć się kompromisem, choć wciąż nie wiadomo, na ile korzystnym. Możliwe, że konserwator wpisze do rejestru zabytków Park Zdrojowy, a zrezygnuje z wpisania nowoczesnej zabudowy ulic Orkana i Sądeckiej.

Po tym jak konserwator poinformował jesienią ub. r., że wszczął postępowanie w sprawie wpisania centrum Rabki-Zdroju do rejestru zabytków, w mieście wybuchła wrzawa. Przypomnijmy, iż chodzi o teren obejmujący obszar od ulic Krętej, Na Banię i Kościuszki po Nowy Świat, Orkana, Podhalańską i Sądecką. Konserwator uważa, że "układ przestrzenny Rabki-Zdrój, na który składają się średniowieczny układ ruralistyczny dawnej wsi oraz układ urbanistyczny uzdrowiska, winien być objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków".

W zeszłym tygodniu burmistrz Leszek Świder poinformował, że w odpowiedzi na propozycję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gmina zaproponowała, aby nie wpisywać do rejestru całego wskazanego obszaru, ale dwa mniejsze obszary ochrony: pierwszy to uzdrowisko z częścią parkową, a drugi to miejsce pierwotnego osadnictwa wokół rynku i kościoła.

Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu Paweł Dziuban przysłał odpowiedź na propozycje miasta, w którym, jak napisał "częściowo przychyla się do propozycji zmniejszenia obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój".

Konserwator przyznał, że wniosek o wyłączenie z wpisu do rejestru zabytków nowoczesnej zabudowy znajdującej się przy ulicy Orkana i Sądeckiej , jest zasadny. "Natomiast bezzasadne jest wyłączenie teren dawnego parku dworskiego. Pomimo przekształceń teren przestawia cechy historycznego założenia dworskiego. Natomiast propozycję powiększenia obszaru o park zdrojowy urząd opiniuje pozytywnie" - dodał Paweł Dziuban.

Jak dodał, 26 stycznia zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o sporządzenie specjalistycznej opinii na temat wartości i zasadności objęcia ochroną konserwatorską układu urbanistycznego Rabki-Zdrój przez specjalistów w dziedzinie ruralistyki i architektury regionalnej. "Ostateczne rozstrzygnięcie Państwa propozycji zmian w zakresie wpisywanego układu urbanistycznego zostanie przesłane po otrzymaniu przedmiotowej opinii" - napisał.

Informacja o wszczęciu postepowania ws. wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego centrum Rabki-Zdroju wywołała falę niepokoju i oburzenia wśród władz miasta, radnych i mieszkańców. Wszyscy oni obawiają się oczywistych obostrzeń, które zostaną nałożone na właścicieli nieruchomości położonych w obrębie tej strefy. Burmistrz i radni uważają ponadto, że we wskazanym obszarze znajdują się cenne zabytki, o których utrzymanie z pewnością należy dbać, ale cały układ przestrzenny tak dużej części miasta nie ma specjalnej wartości historycznej.

Oprac. (mr)