• Poniedziałek, 2 sierpnia 2021
  • Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

Informacje

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 28 kwietnia 2021, Środa / Ilość wyświetleń: 923

Przewodniczący Michał Skowron informuje, że 28 kwietnia (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (w trybie hybrydowym).

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości,

2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój (Ponice),

3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój(Chabówka),

4) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

5) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój,

4. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie: rezolucji w przedmiocie wyrażenia poparcia dla realizacji inwestycji w postaci Centrum Kulturowo-Konferencyjnego w Chabówce.

5. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji:

1) w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani T.G. z dnia 17 lutego 2021r.

2) w sprawie: rozpatrzenia pisma z 26 marca 2021 r. (data wpływu).

6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)_