• Czwartek, 19 maja 2022
  • Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Informacje

XLVII sesja budżetowa Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 29 grudnia 2021, Środa / Ilość wyświetleń: 1055

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (w trybie hybrydowym).

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju:
1) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2022-2024 (119),
2) w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 (120),
3) w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2021 (121),
4) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (122),
5) w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 (123),
6) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój (109),
7) przedstawienie uchwały budżetowej (110),
1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
2. Odczytanie opinii komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju,
3. Dyskusja
4. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Rabka-Zdrój na 2022 (110).
4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zamknięcie sesji.